foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin

             Czas oczekiwania na wyniki badań z upraw rolniczych                       (pH, P2O5, K2O, Mg)
do  4 tygodni

 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu pobierz

2. Wniosek o zaopiniowanie planu nawożenia - w trakcie opracowania

3. Program azotanowy - wymogi, przykłady, niezbędne dane "Program azotanowy" - do pobrania