foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin

             Czas oczekiwania na wyniki badań z upraw rolniczych (pH, P2O5, K2O, Mg)
do  2 tygodni po dokonaniu wpłaty

Badanie podłoży ogrodniczych (pH, zasolenie, NNO3+NNH4, P, K, Ca, Mg, Chlorki)
do 1 tygodnia po dokonaniu wpłaty

 

BADANIA GLEB

Laboratorium wykonuje podstawowe badania gleby pod wszystkie uprawy rolnicze. Zaleca się badać glebę co 4 lata, a w przypadku intensywnej uprawy zaleca się wykonanie badania co 2 lata. Laboratorium wykonuje następujące rodzaje badań gleb:

  1. zawartość fosforu, potasu, magnezu i pH gleby,
  2. zawartość cynku, żelaza, manganu, miedzi i boru,
  3. zawartość azotu mineralnego,
  4. zawartość metali ciężkich,
  5. badanie gleb ogrodniczych.
  • Badanie na zawartość cynku, żelaza, manganu, miedzi i boru zalecane jest szczególnie przy intensywnej uprawie i braku nawożenia organicznego gleby.
  • Badanie na zawartość azotu mineralnego w glebie wykonywane jest wczesną wiosną pod uprawę roślin jarych lub w celu określenia pierwszej wiosennej dawki azotu pod ozimy.
  • Badanie zawartości metali ciężkich w glebie określa jej stopień zanieczyszczenia.
  • Badanie gleb ogrodniczych wykonywane jest w celu ustalenia nawożenia.