foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin

             Czas oczekiwania na wyniki badań z upraw rolniczych (pH, P2O5, K2O, Mg)
do  2 tygodni po dokonaniu wpłaty

Badanie podłoży ogrodniczych (pH, zasolenie, NNO3+NNH4, P, K, Ca, Mg, Chlorki)
do 1 tygodnia po dokonaniu wpłaty

BADANIE ROŚLIN

 

Laboratorium wykonuje badania roślin, będących w trakcie uprawy, w celu określenia zapotrzebowania na składniki pokarmowe takie jak:

 • N (azot)
 • P (fosfor)
 • K (potas)
 • Mg (magnez)
 • Ca (wapń)
 • S (siarka)
 • B (bor)
 • Mn (mangan)
 • Fe (żelazo)
 • Cu (miedź)
 • Zn (cynk)
 • zawartość metali ciężkich (w celu określenia skażenia roślin)

lub wyjaśnienia przyczyn złego wyglądu roślin: