foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin

             Czas oczekiwania na wyniki badań z upraw rolniczych                       (pH, P2O5, K2O, Mg)
do  4 tygodni

 

 

Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Koszalinie

posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 921

nadany przez Polskie Centrum Akredytacji z dnia 04.07.2008 r.

 

 

Dział Laboratoryjny zapewnia wysoką jakość swoich badań poprzez wdrożenie

systemu zarządzania zgodnego z normą PN – EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

 

 

 

Oferujemy analizy:

 

- gleb mineralnych i organicznych,

- gleb i podłoży ogrodniczych,

- materiału roślinnego,

- osadów ściekowych,

- nawozów.

 

 

Dział laboratoryjny wyposażony jest w nowoczesne przyrządy pomiarowe: