foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin

             Czas oczekiwania na wyniki badań z upraw rolniczych                       (pH, P2O5, K2O, Mg)
do  4 tygodni

 

 

Szanowni Klienci

 

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696), Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie publikuje „Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego”.

Treść raportu udostępniona jest w umieszczonym poniżej linku.

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Data publikacji: 31.03.2021r.


Szanowni Klienci

 

 

Informacja z dnia 22.09.2020 r. 

___________________________________________________________________________________________________________________

 Szanowni Klienci

 

Informacja z dnia 25.05.2018 r.