foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin

Szanowni Klienci

 

               Okręgowa Stacja  Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego          i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nakłada na Administratora Danych obowiązek informacyjny. W związku z tym informujemy Państwa o: 

 

 

Informacja z dnia 25.05.2018 r.