foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin

Szanowni Klienci

 

 Informacja z dnia 29.08.2018 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Szanowni Klienci 

 

 

 Informacja z dnia 16.07.2018 r

_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Klienci

AKTUALNIE PROPONUJEMY BADANIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO

kukurydza, ziemniaki

 

Termin poboru próbek liści kukurydzy:

 a) w pełni rozwinięte liście - rośliny w wysokości 40-60 cm,

 b) liść kolbowy na początku kwitnienia,

 c) ok. 300 g materiału świeżego.

 

Termin poboru próbek liści ziemniaka:

 a) najmłodsze w pełni rozwinięte liście,

 b) na początku kwitnienia,

 c) przy ocenie zawartości Fe pobiera się najmłodsze w pełni rozwinięte liście przy wysokości roślin 30 cm,

 d) ok. 300 g materiału świeżego. 

 

Ceny wybranych badań materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego :

 

Lp.

Nazwa usługi

Cena (brutto) za 1 próbę

1

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

83,73   
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

 

2

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 1 mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

99,97

3

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

146,84

4

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

168,71

5

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru + 1 mikroelementu (cynk, mangan, żelazo, miedź) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

6

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 4 mikroelementów (cynk, miedź, żelazo, mangan) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

7

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, siarki, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

237,44

 

 

Informacja z dnia 13.06.2018 r.

_____________________________________________________________________________________________

 

 Szanowni Klienci

 

               Okręgowa Stacja  Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego          i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nakłada na Administratora Danych obowiązek informacyjny. W związku z tym informujemy Państwa o: 

 

 

 

Informacja z dnia 25.05.2018 r.

_____________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Klienci

AKTUALNIE PROPONUJEMY BADANIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO

pszenica, jęczmień, żyto, owies

 Termin poboru próbek - początek strzelania w źdźbło. Częścią wskaźnikową do badań jest cały pęd ścięty 5 cm nad ziemią

(ok. 300 g materiału świeżego).

 

 Ceny wybranych badań materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego :

Lp.

Nazwa usługi

Cena (brutto) za 1 próbkę w zł

1

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

83,73

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

 

2

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 1 mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

99,97

3

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

146,84

4

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

168,71

5

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru + 1 mikroelementu (cynk, mangan, żelazo, miedź) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

6

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 4 mikroelementów (cynk, miedź, żelazo, mangan) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

7

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, siarki, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

237,44

 

 Informacja z dnia 10.05.2018 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Klienci

Informacja z dnia 18.04.2018 r.

_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Klienci 

 

 Zasady loterii pobierz

 

Więcej szczegółów na stronie internetowej www.dbamyopolskaziemie.pl

Informacja z dnia 13.03.2018 r.

 __________________________________________________________________________________________________________________

AKTUALNIE PROPONUJEMY BADANIE AZOTU MINERALNEGO Nmin W GLEBIE

 (instrukcja pobierania próbek znajduje się w zakładce "Instrukcje i druki").

Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do poboru próbek glebowych oraz plastikowych i  kartonowych pudełek - OSChR Koszalin ul. Partyzantów 7-9

 

W celu ustalenia ilości i wielkości dawek azotu przed rozpoczęciem produkcji (uprawy), a tym samym optymalizacji nawożenia roślin tym składnikiem, winno się badać grunty orne na zawartość azotu mineralnego ( określany jako Nmin).

Próbki do badań pobierane są głównie wiosną z dwóch warstw gleby (0-30cm, 30-60 cm).

Straty azotu mogą wynosić nawet 30-50%, dlatego ustalanie dawek nawożenia azotem winno odbywać się na podstawie aktualnych wyników badań zawartości azotu mineralnego w glebie.

 

 

Ceny wybranych badań gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego :

Lp.

Badania - przykładowe

Cena brutto w złotych

1.

Badanie gleb rolniczych i sadowniczych (pH, P2O5, K2O, Mg)

13,12/ próbkę

2.

Badanie gleb rolniczych i sadowniczych (pH, P2O5, K2O, Mg)              wraz z ustalenie zalecanej dawki wapna

15,25/ próbkę

3.

Badanie azotu mineralnego z poziomu 0-30cm, 30-60 cm                                              

28,12/ próbkę

za 2 poziomy łącznie

4.

Oznaczenie próchnicy:          gleba mineralna

 

_________________________________________________________________                                               

gleba organiczna

34,36/próbkę*

40,61/ próbkę

___________________

49,99/próbkę*

59,36/ próbkę

5.

Analiza gleby na zawartość mikroelementów (Cu, Zn, Fe, Mn)                   

34,99/ próbkę

6.

Analiza gleby na zawartość mikroelementów(B, Cu, Zn, Fe, Mn)                  

52,48/ próbkę

7.

Oznaczenie siarki siarczanowej metodą nefelometryczną                             

46,86/ próbkę

8.

Badanie podłoży ogrodniczych (pH, zasolenie, NNO3, P, K, Ca, Mg, Cl)

52,48/ próbkę

9.

Zalecenie nawozowe w formie broszury 

8,75 szt.

10.

Zalecenia nawozowe dla potrzeb ogrodniczych,  sadowniczych                                                                                                             

18,75 szt.

 

*w przypadku oznaczania makro lub mikroelementów

Informacja z dnia 09.02.2018 r.

__________________________________________________________________________________________________________________

Informacja z dnia 20.09.2017

________________________________________________________________________________

 

AKTUALNIE PROPONUJEMY BADANIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO

                                      K U K U R Y D Z A

 Termin poboru próbek:

 a) w pełni rozwinięte liście - rośliny w wysokości 40-60 cm;

 b) liść kolbowy na początku kwitnienia;

 

Ceny wybranych badań materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego :

Lp.

Nazwa usługi

Cena (brutto) za 1 próbkę w zł

1

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

83,73

2

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 1 mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

99,97

3

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

146,84

4

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

168,71

5

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru + 1 mikroelementu (cynk, mangan, żelazo, miedź) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

6

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 4 mikroelementów (cynk, miedź, żelazo, mangan) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

7

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, siarki, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

237,44

Istnieje możliwość indywidualnego doboru badań po wcześniejszym ustaleniu szczegółów pod

 

1.      tel. 94 343 40 38 lub 664 417 464 (Koszalin),   

 

 

Dostarczenie do laboratorium następuje do 24 godzin od odbioru prób.

 

Czas wykonania badań to ok. 7 dni roboczych, pod warunkiem terminowej zapłaty.

 

Przekazanie wyników następuje pocztą lub na wskazaną  pocztę elektroniczną

Istnieje możliwość osobistego dostarczenia prób materiału roślinnego i odbioru wyników.    

Informacja z dnia 28.07.2017

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Logo UNI

                                                  

 

 

Logo PROW 2014 2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu zakup zestawów aparatury laboratoryjnej współfinansowana jest
ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.
  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji
odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.

Informacja z dnia 14.07.2017

_______________________________________________________________________________________________________

 

AKTUALNIE PROPONUJEMY BADANIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO - ZIEMNIAK

 - pobieramy najmłodsze w pełni rozwinięte liście,

- termin poboru próbek - na początku kwitnienia.

Przy ocenie zawartości Fe pobiera się najmłodsze w pełni rozwinięte liście przy wysokości roślin 30 cm.

Ceny wybranych badań materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego :

Lp.

Nazwa usługi

Cena (brutto) za 1 próbkę

1

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

83,73

2

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 1 mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

99,97

3

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

146,84

4

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

168,71

5

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru + 1 mikroelementu (cynk, mangan, żelazo, miedź) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

6

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 4 mikroelementów (cynk, miedź, żelazo, mangan) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

7

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, siarki, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

237,44

 

Istnieje możliwość indywidualnego doboru badań po wcześniejszym ustaleniu szczegółów pod

 

1.      tel. 94 343 40 38 lub 664 417 464 (Koszalin),   

 

 

Dostarczenie do laboratorium następuje do 24 godzin od odbioru prób.

 

Czas wykonania badań to ok. 7 dni roboczych, pod warunkiem terminowej zapłaty.

 

Przekazanie wyników następuje pocztą lub na wskazaną  pocztę elektroniczną

Istnieje możliwość osobistego dostarczenia prób materiału roślinnego i odbioru wyników.    

Informacja z dnia 12.06.2017


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z dnia 26.04.2017

____________________________________________________________________________________

 

AKTUALNIE PROPONUJEMY BADANIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO - RZEPAK

 

Ceny wybranych badań materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego :

Lp.

Nazwa usługi

Cena (brutto) za 1 próbkę

1

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

83,73

2

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 1 mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

99,97

3

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

146,84

4

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

168,71

5

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru + 1 mikroelementu (cynk, mangan, żelazo, miedź) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

6

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 4 mikroelementów (cynk, miedź, żelazo, mangan) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

7

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, siarki, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

237,44

 

Istnieje możliwość indywidualnego doboru badań po wcześniejszym ustaleniu szczegółów pod

 

1.      tel. 94 343 40 38 lub 664 417 464 (Koszalin),   

 

 

Dostarczenie do laboratorium następuje do 24 godzin od odbioru prób.

 

Czas wykonania badań to ok. 7 dni roboczych, pod warunkiem terminowej zapłaty.

 

Przekazanie wyników następuje pocztą lub na wskazaną  pocztę elektroniczną

Istnieje możliwość osobistego dostarczenia prób materiału roślinnego i odbioru wyników.

 

 

 

 

 Informacja z dnia 26.04.2017