foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin

Szanowni Klienci 

 Aktualne szczegółowe informacje dotyczące Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie wraz z wymaganymi DOKUMENTAMI i instrukcjami uzyskają Państwo pod adresem

www.schr.gov.pl

Informacja z dnia 29.07.2019 r.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Szanowni Klienci

AKTUALNIE PROPONUJEMY BADANIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO

kukurydza, ziemniaki

 

Termin poboru próbek liści kukurydzy:

 a) w pełni rozwinięte liście - rośliny w wysokości 40-60 cm,

 b) liść kolbowy na początku kwitnienia,

 c) ok. 300 g materiału świeżego.

 

Termin poboru próbek liści ziemniaka:

 a) najmłodsze w pełni rozwinięte liście,

 b) na początku kwitnienia,

 c) przy ocenie zawartości Fe pobiera się najmłodsze w pełni rozwinięte liście przy wysokości roślin 30 cm,

 d) ok. 300 g materiału świeżego. 

 

Ceny wybranych badań materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego:

 

Lp.

Nazwa usługi

Cena (brutto) za 1 próbę

1

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

83,73   
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

 

2

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 1 mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

99,97

3

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

146,84

4

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

168,71

5

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru + 1 mikroelementu (cynk, mangan, żelazo, miedź) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

6

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 4 mikroelementów (cynk, miedź, żelazo, mangan) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

7

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, siarki, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

237,44

 

 

Informacja z dnia 21.05.2019 r.

_____________________________________________________________________________________________

INTERNETOWE KONTO PACJENTA

 

 

 

 

 Informacja z dnia 18.04.2019 r.

_____________________________________________________________________________________________

Kupuj świadomie

 Ulotka pdf

 

                                                                                                                                    Informacja z dnia 19.03.2019 r.

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Klienci 

PROGRAM AZOTANOWY - wymogi, przykłady, niezbędne dane

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie obowiązki wynikające

z „Programu azotanowego”.

Niezbędne informacje znajdziecie Państwo tutaj "Program azotanowy" - do pobrania 

 

Informacja z dnia 14.01.2019 r.

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Klienci

 

 Informacja z dnia 29.08.2018 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Szanowni Klienci 

 

 

 Informacja z dnia 16.07.2018 r

_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Klienci

AKTUALNIE PROPONUJEMY BADANIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO

kukurydza, ziemniaki

 

Termin poboru próbek liści kukurydzy:

 a) w pełni rozwinięte liście - rośliny w wysokości 40-60 cm,

 b) liść kolbowy na początku kwitnienia,

 c) ok. 300 g materiału świeżego.

 

Termin poboru próbek liści ziemniaka:

 a) najmłodsze w pełni rozwinięte liście,

 b) na początku kwitnienia,

 c) przy ocenie zawartości Fe pobiera się najmłodsze w pełni rozwinięte liście przy wysokości roślin 30 cm,

 d) ok. 300 g materiału świeżego. 

 

Ceny wybranych badań materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego :

 

Lp.

Nazwa usługi

Cena (brutto) za 1 próbę

1

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

83,73   
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

 

2

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 1 mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

99,97

3

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

146,84

4

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

168,71

5

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru + 1 mikroelementu (cynk, mangan, żelazo, miedź) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

6

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + 4 mikroelementów (cynk, miedź, żelazo, mangan) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

155,58

7

Oznaczania zawartości: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, siarki, cynku, miedzi, manganu, żelaza  w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

237,44

 

 

Informacja z dnia 13.06.2018 r.

_____________________________________________________________________________________________

 

 Szanowni Klienci

 

               Okręgowa Stacja  Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego          i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nakłada na Administratora Danych obowiązek informacyjny. W związku z tym informujemy Państwa o: 

 

 

 

Informacja z dnia 25.05.2018 r.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Szanowni Klienci

Informacja z dnia 18.04.2018 r.

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________

AKTUALNIE PROPONUJEMY BADANIE AZOTU MINERALNEGO Nmin W GLEBIE

 (instrukcja pobierania próbek znajduje się w zakładce "Instrukcje i druki").

Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do poboru próbek glebowych oraz plastikowych i  kartonowych pudełek - OSChR Koszalin ul. Partyzantów 7-9

 

W celu ustalenia ilości i wielkości dawek azotu przed rozpoczęciem produkcji (uprawy), a tym samym optymalizacji nawożenia roślin tym składnikiem, winno się badać grunty orne na zawartość azotu mineralnego ( określany jako Nmin).

Próbki do badań pobierane są głównie wiosną z dwóch warstw gleby (0-30cm, 30-60 cm).

Straty azotu mogą wynosić nawet 30-50%, dlatego ustalanie dawek nawożenia azotem winno odbywać się na podstawie aktualnych wyników badań zawartości azotu mineralnego w glebie.

 

 

Ceny wybranych badań gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego :

Lp.

Badania - przykładowe

Cena brutto w złotych

1.

Badanie gleb rolniczych i sadowniczych (pH, P2O5, K2O, Mg)

13,12/ próbkę

2.

Badanie gleb rolniczych i sadowniczych (pH, P2O5, K2O, Mg)              wraz z ustalenie zalecanej dawki wapna

15,25/ próbkę

3.

Badanie azotu mineralnego z poziomu 0-30cm, 30-60 cm                                              

28,12/ próbkę

za 2 poziomy łącznie

4.

Oznaczenie próchnicy:          gleba mineralna

 

_________________________________________________________________                                               

gleba organiczna

34,36/próbkę*

40,61/ próbkę

___________________

49,99/próbkę*

59,36/ próbkę

5.

Analiza gleby na zawartość mikroelementów (Cu, Zn, Fe, Mn)                   

34,99/ próbkę

6.

Analiza gleby na zawartość mikroelementów(B, Cu, Zn, Fe, Mn)                  

52,48/ próbkę

7.

Oznaczenie siarki siarczanowej metodą nefelometryczną                             

46,86/ próbkę

8.

Badanie podłoży ogrodniczych (pH, zasolenie, NNO3, P, K, Ca, Mg, Cl)

52,48/ próbkę

9.

Zalecenie nawozowe w formie broszury 

8,75 szt.

10.

Zalecenia nawozowe dla potrzeb ogrodniczych,  sadowniczych                                                                                                             

18,75 szt.

 

*w przypadku oznaczania makro lub mikroelementów

Informacja z dnia 09.02.2018 r.

__________________________________________________________________________________________________________________

Informacja z dnia 20.09.2017

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Logo UNI

                                                  

 

 

Logo PROW 2014 2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu zakup zestawów aparatury laboratoryjnej współfinansowana jest
ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.
  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji
odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.

Informacja z dnia 14.07.2017

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Informacja z dnia 26.04.2017